Zelfmaakkast
  • 100% maatwerk
  • Veilig online betalen
  • Afhalen ter plaatse
  • Levering met koerierdienst

Verkoopsvoorwaarden & Leveren

Verzending

Verzendingskosten

Wij bezorgen je bestelling met een externe firma bij u thuis.

  • Gratis afhaling bij ons in Ieper
  • Levering via ons, kostprijs kan opgevraagd worden en zal persoonlijk berekend worden op basis van locatie en verdiep. Je kan ons hiervoor contacteren via info@zelfmaakkast.be

 

Wanneer wordt is mijn bestelling klaar?

Van zodra we jouw betaling ontvangen wordt je bestelling gemaakt en zal je persoonlijk verwittigd worden als die klaar is. De timing is afhankelijk van de grote van je bestelling.

Als je ervoor kiest om te betalen met overschrijving, wordt je bestelling pas gemaakt verstuurd zodra het bedrag op onze rekening staat. Hou er rekening mee dat dat enkele dagen kan duren.

 

Retour

Bij klachten of opmerkingen kan je ons altijd contacteren via info@zelfmaakkast.be

Aangzien je bestelling op maat is gemaakt worden kunnen we deze niet met terugbetaling terugnemen.

 

Verkoopsvoorwaarden

Alle klachten en opmerkingen dienen schriftelijk geformuleerd te worden, per aangetekend schrijven worden overgemaakt
en dit binnen de acht dagen na ontvangst van de fakturen. Na deze termijn worden klachten als laattijdig en onbestaande
beschouwd. De facturen zijn betaalbaar te Ieper, uiterlijk op hun vervaldag. Niet betaling op de gestelde vervaldag
geeft aanleiding tot een conventionele rente van 12% per jaar op de verschuldigde sommen, zonder aanmaning,
vanaf de datum van de facturatie tot de dag der algehele betaling, desgevallend na gerechtelijke invordering.
Bovendien zal het hoofdbedrag vermeerderd worden, zonder voorafgaandelijke aanmaning daartoe, en dit met
met een minimum van 125 euro en een maximum van 1860 euro, met 12% van de hoofdbedragen, dit ten titel van
van conventioneel schadebeding zonder dat een voorafgaandelijke aanmaning is vereist. In geval van geschillen zijn enkel
de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd, met uitsluiting van de rechtbanken van welk ander arrondissement
dan ook. Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor alle door ons geleverde goederen, zelfs deels geplaatst,
bij niet of niet volledige betaling van deze goederen. Dit eigendomsvoorbehoud blijft gelding in geval van faillissement
concordaat van de medecontractant.